ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMAS

UAB “Eko krantas” surenka ir superka šias antrinių žaliavų rūšis:

  • – popieriaus ir kartono pakuotės atliekas (15 01 01);
  • –  mišrias popieriaus ir kartono atliekas (20 01 01);
  • –  plastiko atliekas (20 01 39);
  • – plastikinės pakuotės atliekas (15 01 02).

Antrinės žaliavos surenkamos iš įvairių ūkinių subjektų, pagal iš anksto suderintus antrinių žalaivų surinkimo grafikus.
Klientų pageigavimu, į jo nurodytą teritoriją,  galime pastatyti specialius preskonteinerius, antrinėms žaliavoms kaupti.
Antrinės žaliavos superkamos tarpusavyje suderintomis kainomis. Kainą įtakoja: žaliavų kiekis, kokybė, susidarymo vieta, rūšis ir kitų faktoriai.